Forum MEDYCYNA WETERYNARYJNA W OLSZTYNIE Strona Główna

MEDYCYNA WETERYNARYJNA W OLSZTYNIE
Forum Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie
 

Biochemia - zestawy egzaminacyjne (z 2006 r.)

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum MEDYCYNA WETERYNARYJNA W OLSZTYNIE Strona Główna -> II rok
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
asos
Administrator
AdministratorDołączył: 16 Paź 2005
Posty: 713
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: DS3 / Grudziądz

PostWysłany: Nie 4:46, 11 Lut 2007    Temat postu: Biochemia - zestawy egzaminacyjne (z 2006 r.)

Przeglądałem sobie zakamarki dysku i zobaczyłem, że wśród histologicznych szkiełek, anatomicznych atlasów i paru seminariów, pałętają się tam zestawy na egzamin z biochemii. Sowa wrzuciła już zagadnienia z fizjo, więc w związku z tym oraz z tym, że już niedługo nowa sesja (:]), ja wrzucam to:

Oczywiście takie zestawy grasowały na poprzednich latach i nic nie słyszałem o pomysłach zmiany formy tego egzaminu. Mogę potwierdzić autentyczność zestawów: 19, 13 i 53, bo miałem z nimi do czynienia. Rolling Eyes

-----------------

01
1. Rola aminokwasów w biosyntezie pirymidyn. Udowodnić na schemacie.
2. Mechanizm syntezy kwasów tłuszczowych.
3. Peptydy osocza krwi o działaniu biologicznym.
4. Mechanizm powstawania pierwotnych form ketoz.

02
1. Karnityna - budowa i funkcja biochemiczna.
2. Biosynteza cholesterolu i jego przekształcenia w inne sterydy.
3. Budowa i funkcja immunoglobulin. Mechanizm syntezy.
4. Rekombinacja DNA in vitro - enzymy, przykłady praktycznego zastosowania.

03
1. Mechanizm syntezy i funkcja malonylo-CoA.
2. Synteza cukrów złożonych. Wymienić cukry różnoskładnikowe. Funkcja.
3. Ograniczona proteoliza i jej znaczenie biologiczne. Przykłady.
4. Scharakteryzować mechanizm działania enzymów restrykcyjnych.

04
1. Główne produkty przemian tryptofanu. Co to jest indykan zwierzęcy?
2. Podział i charakterystyka białek hemowych. Podać przykłady ich funkcji biochemicznych.
3. Wymienić etapy rekombinacji in vitro. Opisz jeden.
4. Kwasy żółciowe - budowa i rola. Mechanizm powstawania barwników żółciowych.

05
1. Przemiana glicyny.
2. Rybosomy - budowa i funkcja biochemiczna. Rola białek rybosomowych w biosyntezie białka.
3. Biosynteza kwasów tłuszczowych.
4. Podstawowe cechy przemian w przedżołądkach.

06
1. Aminokwasy jako prekursory hormonów. Przykłady syntez.
2. Pozamitochondrialna synteza kwasów tłuszczowych i rola karnityny oraz malonylo-CoA w tym procesie.
3. Plazmidy jako wektory w transformacji DNA.
4. Transkrypcja kodu genetycznego u Eucaryota i Procaryota. Wskazać różnice i cechy wspólne.

07
1. Omówić przebieg i enzymy procesu beta-oksydacji kwasów tłuszczowych. Podać i uzasadnić energetyczne znaczenie tego procesu.
2. Jak przebiega proces dojrzewania kwasów informacyjnych mRNA u Eucaryota?
3. Izoenzymy - mechanizm syntezy, definicja, funkcja, znaczenie diagnostyczne.
4. Prekursory kwasów tłuszczowych mleka.

08
1. Bilans energetyczny biosyntezy mocznika. Udowodnij na schemacie.
2. Głównie w jakich procesach powstają zredukowane koenzymy, a w jakich są zużywane? Przykłady.
3. Fruktoliza i indeks fruktolizy. Opisać mechanizm syntezy fruktozy.
4. Wykazać powiązania metaboliczne cyklu fosfoglukonianowego z ciągiem glikolizy fosforylującej.

09
1. Wymień dwa typy przemian katabolicznych aminokwasów. Nazwać enzymy katalizujące poszczególne przemiany, nazwać koenzymy współdziałające.
2. Degradacja kwasów tłuszczowych o nieparzystej ilości atomów węgla. Rola u przeżuwaczy.
3. Wymienić etapy rekombinacji in vitro. Opisz jeden.
4.

10
1. Metabolizm tryptofanu.
2. Końcowe produkty metabolizmu azotowego u różnych zwierząt - schemat.
3. Metaboliczne powiązania między lipidami a węglowodanami.
4. Podać ogólną charakterystykę procesów fermentacyjnych w żwaczu.

11
1. Budowa i mechanizm syntzy ukladu porfirynowego. Przykłady tych związków.
2. Jakie dwa związki wytworzone podczas glikolizy są związkami bogatymi w energię? Napisać wzory tych metabolitów, podać nazwy enzymów umożliwiających odtworzenie ATP ich kosztem.
3. Metabolity niezbędne do jego zainicjowania. Skutki ich niedoboru w organizmie.
4. Zmiany typu nasłonecznienie w mleku.

12
1. Metionina - metabolizm, znaczenie w procesach komórkowych. Udowodnić na schemacie.
2. Budowa syntetazy kwasów tłuszczowych. Co to jest białko ACP? Mechanizm regulacji enzymów syntetazy kwasów tłuszczowych.
3. Kwas liponowy. Funkcja w metabolizmie. Reakcja.
4. Scharakteryzuj mleko mastitisowe - skład chemiczny.

13
1. Główne etapy glikolizy. Fosforylacja substratowa.
2. Powstawanie reaktywnych form tlenu i ich unieszkodliwianie.
3. Enzymy pod względem chemicznym. Jak budowa przyczynia się do pełnionej przez nie funkcji?
4. DUMPS i BLAD - wyjaśnij skróty i podaj metodę wykrycia mutacji.

14
1. Rola aminokwasów w biosyntezie pirymidyn. Udowodnić na schemacie.
2. Energetyka przemiany glukozy w warunkach beztlenowych i tlenowych. Udowodnić na schemacie.
3. Opisz białka chromatyny.
4. Czynniki indukujące ketozę.

15
1. Mechanizm przemiany azotu aminowego aminokwasów. Udowodnić na schemacie.
2. UDP-glukoza. Mechanizm syntezy. Funkcja biochemiczna.
3. Dekarboksylacja kwasu 2-oksoglutarowego. Znaczenie produktu końcowego w metabolizmie.
4. Wstawka plemnika jako struktura biochemiczna zapewniająca ruch plemnika.

16
1. Podać możliwe typy biochemicznych reakcji przezmian cukrów. Substraty i produkty.
2. W jakim procesie całkowitemu utlenieniu ulega Ac-CoA?
3. Do jakiej grupy związków należą cytochromy? W jakich strukturach komórkowych są one zlokalizowane? W jakich procesach głównie uczestniczą?
4. Źródło aflatoksyn w mleku. Ich budowa oraz wpływ na metabolizm tkankowy.

17
1. Etanolamina, cholina, acetylocholina - budowa, występowanie, prekursory.
2. Udział aminokwasów w ketogenezie na przykładzie leucyny
3. Genetyczna regulacja biosyntezy białek enzymatycznych. Schemat.(operon laktozowy)
4. Mechanizm usuwania wodoru w żwaczu.

18
1. Biosynteza prostaglandyn, funkcje w komórce. Praktyczne wykorzystanie w weterynarii.
2. Jak przekształcić glukozę w galaktozę? Jakie koenzymy uczestniczą w tym procesie? Na czym polega izomeryzacja cukru? Przykłady, znaczenie praktyczne tej reakcji.
3. Co rozumiemy pod pojęciem łańcuch oddechowy? W jakich strukturach komórki są zlokalizowane enzymy? Przedstawić na schemacie przenośniki elektronów najczęściej występujące w łańcuchu oddechowym.
4. Czynniki wpływające na poziom białek mleka. Jakie zmiany następują w stanach zapalnych wymienia?

19
1. Fosfoinozyty jako drugi przekaźnik komórkowy.
2. Dekarboksylacja 2-oksokwasów. Opisać na przykładzie. Funkcja w metabolizmie.
3. Translacja - lokalizacja i przebieg
4. Zmiany biochemiczne w mleku pod wpływem zapaleń wymienia

20
1. Rola aminokwasów w biosyntezie puryn. Udowodnić na schemacie.
2. Biosynteza cholesterolu. Znaczenie tego związku w metabolizmie komórki.
3. Formy ochrony mRNA w cytoplazmie komórki. Co to są zmiany potranslacyjne?(potranskrypcyjne?)
4. Mikroogranizmy używane w metodzie SCP i ich cechy.

21
1. Główne produkty przemian tryptofanu. Co to jest indykan zwierzęcy?
2. Cykl Krebsa jako źródło substratów do innych przemian.
3. Fotouszkodzenia struktury DNA oraz mechanizm ich naprawy. (+mutacje?)
4. Opisz proces elongacji łańcucha peptydowego, rola cznników elongacji Tu i Ts.

22
1. Fosfolipaza C oraz fosfolipaza A2 - rola w procesach regulacji komórkowej.
2. Regulacja lipolizy komórkowej. Rola hormonów i mechanizm ich działania w tym procesie. Rola prostaglandyn.
3. Typy fermentacji, znaczenie produktów dla metabolizmu gospodarza.
4. Napisać reakcję syntezy kreatyny. Znaczenie tego związku w metabolizmie mięśni.

23
1. Utlenianie pozamitochondrialne. Enzymy. Przykłady reakcji.
2. Izoenzymy - mechanizm syntezy i rola w kontroli metabolizmu komórki.
3. Aminy katecholowe. Powstawanie i funkcja biologiczna.
4.

24
1. Aminokwasy ketogenne na przykładzie leucyny.
2. Rola aminokwasów w biosyntezie puryn. Udowodnić na schemacie.
3. Funkcje lipidów inozytolowych w regulacji metabolizmu.
4. SCP - wyjaśnić znaczenie praktyczne metody Scharakteryzować produkty.

25
1. Biosynteza porfiryn. Przykłady związków porfirynowych.
2. Hormony przedniego płata przysadki mózgowej - ich budowa i rola biochemiczna.
3. Omów proces replikacji DNA. Rodzaje DNA w komórce.
4. Jak otrzymać rekombinowaną somatostatynę? Podać przykłady praktycznego wykorzystania. Co to jest immunopresja?

26
1. Dlaczego ATP pełni funkcję uniwersalnego związku makroenergicznego w komórce? Napisz przykłady reakcji z udziałem ATP.
2. Fosforylacja oksydacyjna a substratowa. Na czym polega mechanizm sprzężenia substratowego? (Mechanizmy sprzężeń energetycznych)
3. Mechanizm powstawania cAMP i cGMP w komórce. Jaką rolę pełnią tu białka G?
4. Jak otrzymać rekombinowany hormon wzrostu? Wykorzystania. Podać przykłady praktycznego wykorzystania.

27
1. Cykl nukleotydów purynowych. Znaczenie w metabolizmie mięśni.
2. Reakcje oksydacji kwasów tłuszczowych. Mechanizm beta-oksydacji. Schemat.
3. Przeciwciała monoklonalne jako przykład inżynierii komórkowej. Co to jest hybrydyzacja somatyczna?
4. Proteoliza totalna a proteoliza ograniczona. Znaczenie obu procesów dla organizmu. Przykłady. (transpozony?)

28
1. Wykazać powiązania metaboliczne cyklu fosfoglukonianowego z ciągiem glikolizy fosforylującej.
2. Plazmidy odpornościowe. Znaczenie czynnika przenoszenia odporności RTF u bakterii.
3. Od czego zależy kolejność uszeregowania enzymów w łańcuchu oddechowym? Który z układów ma najwyższy, a który najniższy potencjał? Przedstawić na schemacie składniki łańcucha. Co to jest fosforylacja oksydacyjna?
4. Podać schemat reakcji enzymatycznej postulowanej w teori Mitchella. Znaczenie praktyczne tej teorii.

29
1. Pozamitochondrialna synteza kwasów tłuszczowych i rola karnityny oraz malonylo-CoA w tym procesie.
2. Jakie rodzaje enzymów biorą udział w cyklu fosfoglukonianowym? Do jakiej klasy należy enzym katalizujący przekształcenie rybulozo-5-fosforanu w ksylulozo-5-fosforan? Jakie pentozy i w jakiej formie występują w cyklu?
3. Transkrypcja kodu genetycznego u Eucaryota i Procaryota. Wskazać różnice i cechy wspólne.
4. Nowoczesne sposoby identyfikacji genów chorób u zwierząt.

30
1. Cykl HMG. Jego przebieg i znaczenie w metabolizmie komórki.
2. Hormony regulacji przemian jonów wapniowych w organizmie.
3. Mechanizm działania wolnych nukleotydów na poziomie molekularnym.
4. Otrzymywanie preparatów immunogennych (immunologicznych)? i szczepionek metodami inżynierii genetycznej.

31
1. Aminokwasy jako prekursory hormonów. Przykłady syntez.
2. Metaboliczne powiązania między lipidami a węglowodanami.
3. Katabolizm hemu.
4. Formy ketozy i jej przejawy u przeżuwaczy. Jak zmienia się stosunek ilościowy ciał ketonowych w różnych stadiach ketoz?

32
1. Znaczenie cytochromu P-450 w mechanizmie utleniania ksenobiotyków. Przedstaw na schemacie rolę cytochromu.
2. Jak przebiega proces dojrzewania kwasów informacyjnych mRNA u Eucaryota?
3. Biochemiczny mechanizm stężenia poubojowego.
4.

33
1. Przemiana fenyloalaniny i tyrozyny. Funkcja produktów.
2. Jaką rolę spełniają cytochromy w łańcuchu oddechowym? Omówić budowę i funkcję oksydazy cytochromowej.
3. Czynniki regulujące ekspresję genów u Eucaryota na przykładzie struktury transkryptonu.
4. Scharakteryzować endogenne przemiany poubojowe.

34
1. Co jest produktem oksydacyjnej deaminacji Ala, Asp i Glu? Nazwać i napisać wzory tych produktów. Opisać funkcję w metabolizmie.
2. Metabolizm grup karboksylowych aminokwasów. Przykłady.
3. Mechanizm biosyntezy glikogenu. Jaką funkcję pełni w tym procesie fruktozo-2,6-bisfosforan?
4. Biochemia akrosomu plemnika.

35
1. Przemiana glicyny.
2. Biochemiczna funkcja wątroby.
3. Enzymatyczna amplifikacja in vitro specyficznych sekwencji DNA (metoda PCR). Znaczenie praktyczne, przykłady.
4.

36
1. Synteza i metabolizm witamin z grupy D.
2. Struktura i funkcja genomu zwierzęcego.
3. Aminy katecholowe. Powstawanie i funkcja biologiczna.
4. Enzymy struktur plemnikowych i ich znaczenie w procesie zapłodnienia komórki jajowej.

37
1. Aminokwasy ketogenne. Przykład.
2. Powstawanie Ac-CoA (aktywnego kwasu octowego) w komórce.
3. Antybiotyki jako inhibitory syntezy kwasów nukleinowych i białek.
4. Biochemiczne podstawy kapacytacji plemników.

38
1. Prostacyklina, tromboksan, leukotrien B - synteza i znaczenie fizjologiczne.
2. Hormonalna regulacja przemian glikogenu.
3. Zwierzęta transgeniczne. Opisać metodę oraz wskazać ograniczenia.
4. Wykazać powiązania metaboliczne cyklu fosfoglukonianowego z ciągiem glikoliz fosforylującej.

39
1. Cysteina jako prekursor ważnych biologicznie substancji.
2. Fosforylacja oksydacyjna a substratowa. Na czym polega mechanizm sprzężenia substratowego? (mechanizmy sprzężeń energetycznych)
3. Mechanizm tzw. "zdalnego sterowania" funkcją komórki - omówić.
4. Praktyczne zastosowanie metody PCR w hodowli zwierząt.

40
1. Funkcja metaboliczna acetoacetylo-CoA.
2. Mechanizm neutralizacji nienasyconych kwasów tłuszczowych w żwaczu. Znaczenie.
3. Główne składniki chemiczne osocza krwi i ich rola.
4. Rybosomy - budowa i funkcja biochemiczna. Rola białek rybosomowych w biosyntezie białka.

41
1. Omówić podstawowe różnice w metabolizmie węglowodanów w mięśniach i wątrobie. Rola cyklu alaninowo-glukozowego.
2. Biosynteza prostaglandyn, funkcje w komórce. Praktyczne wykorzystanie w weterynarii.
3. Dehydrogenaza mleczanowa jako przykład wielogenowej kontroli metabolizmu komórki.
4. Przekształcenia kwasu octowego żwacza.

42
1. Co to są aminokwasy egzogenne? Podać dwa wzory i przemianę jednego.
2. Dekarboksylacja 2-oksokwasów. Opisać na przykładzie. Funkcja w metabolizmie.
3. Mechanizm działania oksygenaz i hydroksylaz, przykłady.
4. Mechanizm powstawania kwasu mlekowego w żwaczu i jego znaczenie w metabolizmie bakteryjnym.

43
1. Przykłady peptydów cyklicznych i liniowych. Funkcja.
2. Cykl Rapoporta-Leuberinga w erytrocytach. Jakie znaczenie ma powstawanie 2,3-difosfoglicerynianu?
3. Układy cytochromów biorące udział w procesach oksydacji/redukcji. Schemat.
4. Biochemiczny mechanizm przemian węglowodanów w żwaczu.

44
1. Glutation. Wzór i funkcja.
2. Nukleotydy jako regulatory komórkowe.
3. W jakiej formie magazynowana jest energia, którą uwalniają procesy utleniania biologicznego? Mechanizmy sprzężenia energetycznego. Co rozumiemy przez fosforylacją oksydacyjną?
4. Zaburzenia jakości mięsa - wskaźniki biochemiczne.

45
1. Metabolizm glicyny.
2. Kwasy sjalowe - budowa, synteza i znaczenie.
3. Wykazać powiązanie cyklu Krebsa z łańcuchem oddechowym.
4. Mechanizm biosyntezy białek mleka.

46
1. Deaminacja aminokwasów i jej znaczenie.
2. Ciąg glikolizy - mechanizmy regulacyjne. Rola fruktozo-2,6-bisfosforanu.
3. Aktywny dwutlenek węgla - wzrór koenzymu, reakcje z jego udziałem.
4. Budowa i mechanizm syntezy kazein mleka.

47
1. Kwas moczowy jako produkt przemian azotowych. Schemat.
2. UDP-glukoza. Mechanizm syntezy. Funkcja biochemiczna.
3. Budowa i funkcje CoA w metabolizmie komórki. Przykład reakcji z udziałem tego związku.
4. Amoniak jako ogniwo łączące przemiany azotowe w żwaczu.

48
1. Końcowe produkty metabolizmu azotowego u różnych zwierząt - schemat.
2. Budowa i rola testosteronu. Jego prekursor.
3. Rola aminokwasów w biosyntezie pirymidyn. udowodnić na schemacie.
4. Funkcja fruktozy w nasieniu zwierząt. Mechanizm syntezy.

49
1. Zasadnicze drogi przemian energetycznych aminokwasów. Przykłady.
2. Opisać różne typy oksydacji kwasów tłuszczowych. Znaczenie dla metabolizmu komórki.
3. Aktywatory enzymów. Funkcja jonów metali w katalizie enzymatycznej.
4. Scharakteryzuj procesy biochemiczne w gruczole mlekowym.

50
1. Aminokwasy cukrotwórcze. Przykłady.
2. Lokalizacja i mechanizm cyku HMG. Jego znaczenie w metabolizmie komórki.
3. Na podstawie lecytyny (fosfatydylocholiny) scharakteryzować lipazy. Znaczenie biologiczne produktów hydrolizy.
4. Przedstaw główne etapy kataboliczne cukrów w warunkach tlenowych. Wyjaśnić i uzasadnić znaczenie tego typu metabolizmu dla organizmu.

51
1. Cykl nukleotydów purynowych. Znaczenie w metabolizmie mięśni.
2. Budowa i funkcje polimeraz RNA
3. Podstawy biochemiczne syntezy ciał ketonowych. Znaczenie ciał ketonowych w normie fizjologicznej i patologii.
4.

52
1. Budowa i funkcje CoA w metabolizmie komórki. Przykład reakcji z udziałem tego związku.
2. Jaki związek jest końcowym produktem utleniania wodoru w łańcuchu oddechowym. Jaka zmiana energii towarzyszy temu procesowi? Czy jest w całości uwalniana w postaci ciepła czy też częściowo magazynowana? schemat.
3. Na podstawie lecytyny (fosfatydylocholiny) scharakteryzować lipazy. Jakie cechu wykazują różne lipazy, znaczenie biologiczne produktów hydrolizy.
4. Biochemiczny mechanizm rozszczepiania białka w żwaczu.

53
1. Mechanizm przemiany azotu aminowego aminokwasów. Udowodnić na schemacie.
2. Metabolizm glicerolu.
3. W jakim procesie całkowitemu utlenieniu ulega Ac-CoA?
4. Węglowodany mięsa oraz ich znaczenie dla przebiegu poubojowych procesów biochemicznych.

54
1. Cykl mocznikowy jako mechanizm usuwania amoniaku, lokalizacja.
2. Glukozo-6-fosforan jako związek przemian węglowodanów. Udowodnić na schemacie.
3. Ketogeneza - aspekty fizjologiczne i chorobowe.
4. Rola LKT u przeżuwaczy.

55
1. Przemiana glicyny.
2. Putrescyna, kadaweryna, agmatyna, spermina, spermidyna - budowa i znaczenie.
3. Budowa i funkcja tRNA. Co to jest hipoteza tolerancji?
4. Ketogeneza - aspekty fizjologiczne i chorobowe.

56
1. Biosynteza porfiryn. Przykłady związków porfirynowych.
2. Cykl glioksalowy. Znaczenie dla bakterii.
3. Hydrolazy - mechanizm działania, przykłady.
4. Mechanizm enzymatyczny trawienia kazein.

57
1. Napisać schemat reakcji dekarboksylacji Lys, Ser, His i Arg. Nazwać enzymy, ich klasę, koenzymy, produkty. Podać funkcję produktów.
2. Oksydoreduktazy łańcucha oddechowego. Udowodnić na schemacie.
3. Budowa i rola hormonów płciowych.
4. Wymienić etapy rekombinacji in vitro. Opisz jeden.

58
1. Znaczenie laktozy w sekrecji mleka.
2. Biosynteza glicerydów i fosfolipidów. Funkcje fosfolipidów.
3. Metabolizm kwasu pirogronowego.
4. Endopeptydazy przewodu pokarmowego - występowanie, aktywacja, specyficzność.

59
1. Rola ATP i kreatyny w mięśniach.
2. Kod genetyczny i jego cechy.
3. Główne kierunki metabolizmu zwierząt.
4. Metabolizm metioniny, produkty, enzymy.

60
1. Biosynteza prostaglandyn, funkcje w komórce. Praktyczne wykorzystanie w weterynarii.
2. Jaką ogólną nazwą można objąć NAD+ i FAD z punktu widzenia budowy, udziału w reakcji enzymatycznej.
3. Jakie białka nazywa się albuminami, globulinami, histonami. Przykłady globulin biologicznie aktywnych.
4. Przemiany aminokwasów w żwaczu.

61
1. Metabolizm glicerolu.
2. Czterowęglowe kwasy dwukarboksylowe w cyklu Krebsa. Ich powiązania z metabolizmem.
3. Jakie reakcje katalizują pepsyna i trypsyna? Do jakiej klasy enzymów należą? Występowanie.
4. Biochemiczny skład główki plemnika.

62
1. Co to są aminokwasy egzogenne? Podać dwa wzory i przemianę jednego.
2. Cykl kwasów trójkarboksylowych. Przebieg reakcji cyklu. Wskaż miejsca energodajne. Wymień reakcje łączące ten proces z przemianami aminokwasów, cukrów, kwasów tłuszczowych.
3. Jaką reakcję katalizuje 4'-empimeraza i do jakiej klasy zaliczamy ten enzym? Przykład. Znaczenie praktyczne tej reakcji.
4. Fermentacja metanowa.

63
1. Rola 2-oksoglutaranu i szczawiooctanu w przemianach aminokwasów.
2. Struktura i funkcje łańcucha oddechowego. Co to jest potencjał oksydoredukcyjny i jakie ma on znaczenie dla procesów utlenień komórkowych?
3. Bilirubina - powstawanie i znaczenie diagnostyczne.
4. Znaczenie przemian węglowodanów w żwaczu.

64
1. Cysteina jako prekursor ważnych biologicznie substancji.
2. Biosynteza porfobilinogenu.
3. Scharakteryzować główne typy białek zwierzęcych.
4. Scharakteryzuj lipidy mleka.

65
1. Losy końcowych produktów glikolizy w warunkach tlenowych i beztlenowych.
2. Plazmidy, bakteriofagi, kosmidy - znaczenie tych struktur w inżynierii genetycznej.
3. Represja i indukcja oksygenaz i hydroksylaz. Przykłady.
4. Aminy katecholowe - powstawanie i funkcja biologiczna.

66
1. W jakim procesie całkowitemu utlenieniu ulega Ac-CoA?
2. Co to jest hamowanie współzawodnicze? Przykład takiego inhibitora.
3. Opisz sposoby otrzymywania szczepionek biotechnologicznych na przykładzie preparatu antypryszczycowego.
4. Wymień i scharakteryzuj enzymy przemian białkowych.

67
1. Czym w ogólnym zarysie różni się biosynteza puryn i pirymidyn? Schemat.
2. Metaboliczne powiązania między lipidami a węglowodanami.
3. Kwas hippurowy i indoksylo siarkowy - powstawanie i znaczenie w procesacg detoksykacyjnych.
4. Czy istnieją możliwości identyfikacji genów chorób zwierząt? Przykłady.

68
1. Cykl gamma-glutamylowy Meistera. Znaczenie dla metabolizmu i rola w przenoszeniu aminokwasów przez błony komórkowe.
2. Biosynteza glicerydów i fosfolipidów. Funkcje fosfolipidów.
3. Mechanizm fosforolizy glikogenu.
4. Ukierunkowana mutageneza - znaczenie tych struktur w inżynierii genetycznej.

69
1. Transmetylacja i transsulfuracja w organizmie.
2. Podać przykłady peptydów o różnych funkcjach biochemicznych.
3. Transkrypcja kodu genetycznego u Eucaryota i Procaryota. Wskazać różnice i cechy wspólne.
4. Klonowanie genu na podstawie sekwencji aminokwasów.

70
1. Cykl mocznikowy jako mechanizm usuwania amoniaku, lokalizacja.
2. Wymień podstawowe funkcje lipidów w organizmie. Rola brunatnej tkanki tłuszczowej.
3. Dehydrogenazy w łańcuchu oddechowym. Z jakimi koenzymami współpracują? Schemat.
4. Immunoglobuliny siary.

71
1. Aminokwasy kwaśne i zasadowe. Metabolizm.
2. Funkcja i reakcje przebiegające z udziałem nukleotydów trójfosforanowych.
3. Glukozo-6-fosforan jako związek przemian węglowodanów. Udowodnić na schemacie.
4. Chemiczne pozostałości w mleku.

72
1. Cholesterol i jego funkcja w metabolizmie narządów. Funkcja białka przenoszącego sterole (SCP).
2. Biosynteza DNA i RNA. Znaczenie polimeraz w tych procesach.
3. Budowa molekularna i funkcja cytochromów. Uzasadnij na przykładzie.
4. Procesy biochemiczne towarzyszące zapłodnieniu komórki jajowej.
5 (?!). Udział fosfoglicerolu w przemianach pośrednich.

73
1. Aminokwasy jako prekursory hormonów. Przykłady syntez.
2. Funkcja metaboliczna acetoacetylo-CoA.
3. Resynteza glukozy z produktów jej degradacji. Jak jest syntetyzowana u przeżuwaczy?
4. Znacznie lipazy lipoproteinowej w procesie biosyntezy lipidów mleka.

74
1. Cykl gamma-glutamylowy Meistera. Znaczenie dla metabolizmu i rola w przenoszeniu aminokwasów przez błony komórkowe.
2. Transkrypton jako podstawowa jednostka informacji genetycznej.
3. Dekarboksylacja 2-oksokwasów. Opisać na przykładzie.
4. Scharakteryzuj białka mleka.

75
1. Synteza i rola kreatyny.
2. Chylomikrony - budowa i funkcje w procesie trawienia lipidów.
3. Reakcje odwodorowania w cyklu Krebsa.
4. Wpływ różnych czynników na procesy dojrzewania mięsa.

76
1. Aminokwasy aromatyczne i ich pochodne o znaczeniu biologicznym.
2. 2-oksoglutaran jako węzłowy związek przemian. Przykłady.
3. Rola GTP w przemianach. Przykłady.
4. Skład chemiczny siary.

77
1. Regulacja lipolizy komórkowej. Rola hormonów i mechanizm ich działania w tym procesie. Rola prostaglandyn.
2. Struktura i funkcje łańcucha oddechowego. Co to jest potencjał oksydoredukcyjny i jakie ma on znaczenie dla procesów utlenień komórkowych?
3. Cechy strukturalne enzymu jako cząsteczki białkowej.
4. Substraty endogennego oddychania plemników.

78
1. Tyrozyna jako prekursor hormonów.
2. Ckl pentozofosforanowy jako źródło NADPH.
3. Translokacja - znaczenie w procesie syntezy łańcucha peptydowego.
4. Zmiany oksydacyjne w mleku.

79
1. Rola aminokwasów w biosyntezie pirymidyn. Udowodnić na schemacie.
2. Cykl Krebsa jako źródło substratów do innych przemian.
3. Urogeneza - przebieg. Metabolity wspólne z cyklem Krebsa.
4. Węglowodany mleka.

80
1. Przemiana seryny, przykład. Uzasadnić jej rolę w syntezie lipidów.
2. Metabolizm węglowych szkieletów aminokwasów. Schemat ogólny tych przemian.
3. Funkcja metaboliczna acetoacetylo-CoA.
4. Biologiczna wartość białka bakteryjnego.

81
1. Wymienić dehydrogenazy cyklu Krebsa. Jakie są dalsze losy zredukowanych w cyklu nukleotydów? Przy udzial jakich enzymów zostały zredukowane?
2. Jakie wyróżniamy RNA ze względu wielkość i funkcję?
3. Biotechnologia w weterynarii.
4. Omówić zasady klasyfikacji i nomenklatury enzymów. Przykłady.

82
1. Co to są aminokwasy egzogenne? Podać dwa wzory i przemianę jednego.
2. Budowa molekularna i funkcja cytochromów. Uzasadnić przykładami.
3. Kod genetyczny i jego cechy.
4. Rekombinacja DNA in vitro. Enzymy, przykłady praktycznego zastosowania.

83
1. Scharakteryzować główne typy białek zwierzęcych.
2. Jak powstają lepkie i tępe końce DNA? Znaczenie tego procesu w inżynierii genetycznej.
3. Transkrypcja kodu genetycznego u Eucaryota i Procaryota. Wskazać różnice i cechy wspólne.
4.

84
1. Cykl alanino-glukozowy. Znaczenie w metabolizmie (mięśnie - wątroba).
2. Mechanizm działania hormonów sterydowych.
3. Omów proces dojrzewania kwasów informacyjnych RNA w komórce.
4. Dlaczego glukoza nie uczestniczy w syntezie kwasów tłuszczowych w gruczole mlekowym? Jakie związki sa ich prekursorami?

85
1. Fosfoinozyty jako drugi przekaźnik komórkowy.
2. Glukozo-6-fosforan jako związek przemian węglowodanów. Udowodnić na schemacie.
3. Białka hemowe - przykłady, rola w metabolizmie.
4. Mechanizm syntezy kwasów tłuszczowych mleka.

86
1. Struktura i funkcje łańcucha oddechowego. Co to jest potencjał oksydoredukcyjny i jakie ma on znaczenie dla procesów utlenień komórkowych?
2. Bilirubina - powstawanie, znaczenie diagnostyczne.
3. Znaczenie błonowych białek G w regulacji funkcji komórki.
4. Fermentacja propionowa. Znaczenie.

87
1. Mechanizm neutralizacji nienasyconych kwasów tłuszczowych w żwaczu. Znaczenie.
2. Losy końcowych produktów glikolizy w warunkach tlenowych i beztlenowych.
3. Aminy katecholowe. Powstawanie i funkcja biochemiczna.
4. Represja i indukcja oksygenaz i hydroksylaz. Przykłady.


88
1. Czym w ogólnym zarysie różni się biosynteza puryn i pirymidyn? Schemat.
2. Scharakteryzować główne typy białek zwierzęcych.
3. Kwas hippurowy i indoksylosiarkowy. Powstawanie i znaczenie w procesach detoksykacyjnych.
4. Opisz kompleks kazeinowy mleka. Znaczenie technologiczne identyfikacji genotypów białek mleka.

89
1. Cyl Krebsa a cykl glioksalowy. Lokalizacja, metabolity, enzymy.
2. Sukcynylo-CoA. Powstawanie i znaczenie w metabolizmie.
3. Biosynteza prostaglandyn, funkcja w komórce. Praktyczne wykorzystanie w weterynarii.
4. Właściwe relacje ilościowe białek łatwo- i trudnorozpuszczalnych w paszy zwierząt wysokoprodukcyjnych. Wyjaśnij.

90
1. Putrescyna, kadaweryna, agmatyna, spermina, spermidyna - budowa i znaczenie.
2. Mechanizm tzw. "zdalnego sterowania" funkcją komórki - omówić
3. Biotechnologia w rozrodzie zwierząt - przykłady praktyczne.
4. Rola szczawiooctanu i 2-oksoglutaranu w przemianach aminokwasów.

Poniżej są pytania, które podobno siedzą w paru zestawach:
- Degradacja polinukleotydów, zasad purynowych i pirymidynowych.
- Dekarboksylacja pirogronianu; reakcja sumaryczna. Czy jest to proces odwracalny? Nazwać produkty, wymienić koenzymy.
- Klonowanie genu na podstawie sekwencji aminokwasów.

-----------------

A tutaj pytania ekstra, jakie miałem okazję usłyszeć na ustnym:
- Dlaczego nie ma pan jeszcze oceny z wuefu?
- Uprawia pan jakieś sporty?
- Poznaje pan, kto jest na tym zdjęciu na półce na dole?
- A pamięta pan te wolne rodniki? (przy wpisywaniu oceny... wylecialem przez nie na II terminie (zestaw 13)
Cool

Miłego dziobania!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
lilith
Dołączył: 11 Lut 2007
Posty: 3
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3

PostWysłany: Nie 15:25, 11 Lut 2007    Temat postu:

heh, te zagadnienia podales teraz, chyba po to zeby nas pocieszyc ze moze byc gorzej...tzn. żebyśmy docenili anatomię i histo... :-/

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
snoi
Dołączył: 13 Mar 2006
Posty: 35
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Behind You _ ds3

PostWysłany: Nie 16:55, 11 Lut 2007    Temat postu:


lilith napisał:
heh, te zagadnienia podales teraz, chyba po to zeby nas pocieszyc ze moze byc gorzej...tzn. żebyśmy docenili anatomię i histo... :-/


Histo, przyszło "doceniać" mi nadzwyczaj wnikliwie... Jednak nie popadajmy w skrajności Wink "Gorzej" to pojęcie względne, choćby względem punktu siedzenia, zmieni się punkt widzenia i dla jednego może być "gorzej", a dla jednego "lepiej"... Kwestia gustu Wink (1) Bądź co, bądź mnie na razie to nie przeraziło, i będę starała się utwierdzić w tym moim małym przekonaniu Wink (1) Razz


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
asos
Administrator
AdministratorDołączył: 16 Paź 2005
Posty: 713
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: DS3 / Grudziądz

PostWysłany: Nie 18:40, 11 Lut 2007    Temat postu:


lilith napisał:
heh, te zagadnienia podales teraz, chyba po to zeby nas pocieszyc ze moze byc gorzej...tzn. żebyśmy docenili anatomię i histo... :-/
Bingo! :]

Snoi - nie wątpię, że będą osoby, które przejda biochemię, tak jak ja przeszedłem histologię. Wide grin


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
MatiZ
Dołączył: 19 Gru 2005
Posty: 250
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Litwini wracają?

PostWysłany: Nie 19:55, 11 Lut 2007    Temat postu:

"- Poznaje pan, kto jest na tym zdjęciu na półce na dole? "

O jezu jezu jezu, na reszte znam odpowiedzi, a co z tym?! W Minakowskim nie ma, przewertowalem Harpera, tez nic, brak w wykladach! Boze, nie zdam! Sad (1)


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Dolcia
Dołączył: 06 Maj 2006
Posty: 50
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: O/M

PostWysłany: Nie 21:12, 11 Lut 2007    Temat postu:

asos i co dales te zagadnienia zeby ich nastraszyc??wiem ze dla ciebie biochemia to byla trauma bo tak to miales wszedzie farta ale coz szczescie zawsze sie kiedys konczy.Tobie skonczylo sie na biochemi.Niektorzy wogole nie mieli na tych studiach takiego farta jak ty(teoretyczny z anatomii zdany po 2 dniach nauki-zaczynasz byc jak don Sienio-on uczyl sie pol dnia do anatomii a 2 dni do biochemi i obydwa zdal za pierwszzym razem:P)Ale biochemia jest do przejscia.A jak zdadza sesje zimowa to niech pobaluja przez semestr(jest luzny pod warunkiem ze nie ma sie z panem K.-dziekanem zootechniki:P)

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
asos
Administrator
AdministratorDołączył: 16 Paź 2005
Posty: 713
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: DS3 / Grudziądz

PostWysłany: Pon 0:11, 12 Lut 2007    Temat postu:To dla Ciebie, Dolciu, bo widzę, że usychasz z tęsknoty. Zwłaszcza jak zaczniesz wspominać ostatnie koło Wink (1)

Chciałem dobrze, dałem pytania, a tu od razu, że robię na złość, że straszę, że mam łeb zryty jak weteran z Wietnamu. No cóż... wszyscy macie rację Wide grinMatiZ - w Stryerze poszukaj. Tam jest dużo zdjęć i obrazków. To zdjęcie musi tam być.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Małgosia
Dołączył: 24 Sty 2006
Posty: 121
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: WBZ/WMW/Olsztyn

PostWysłany: Pon 11:20, 12 Lut 2007    Temat postu:


Dolcia napisał:
(jest luzny pod warunkiem ze nie ma sie z panem K.-dziekanem zootechniki:P)

Teraz to zaczynacie straszyć nawet zootechnike, bo u nas od tego semestru zaczyna się biochemia właśnie z dziekanem. I jeszcze to zdjęcie Razz


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
snoi
Dołączył: 13 Mar 2006
Posty: 35
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Behind You _ ds3

PostWysłany: Pon 11:41, 12 Lut 2007    Temat postu:

Podejrzewamy jednak, że "dziekan" troooszkę inaczej podchodzi i podchodzić będzie, do wykładania biochemii, na 'swoim' wydziale...Wink Aaaaczkowliek mogę się mylić;-p

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Dolcia
Dołączył: 06 Maj 2006
Posty: 50
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: O/M

PostWysłany: Śro 14:08, 14 Lut 2007    Temat postu:

Cwiczenia z dziekanem na samaym poczatku to byl jeden wielki stres i niewiadoma jak sie zachowywac i jak sie uczyc.Na szczescie u nas w grupie byla Sylwia ktora miala juz z nim cwiczenia i wszystko nam tlymaczyla-od biochemi poprzez charater dziekana.Kilku osobom on wyrzadzil krzywde-wysylajac ich na komisa z kola z aminokwasow(zaczol zadawac pytania z genetyki czyli z innej parti materialu)ale ja nie zaluje ze mialam z nim cwiczenia przynajmniej ta biochemie rozumialam i o dziwo nadal rozumiem(wczoaj tlumaczylam kolezance z zootechniki cykl krebsa i nie wyszlo najgorzej).A za zdjecie dziekuje-sami mielismy w zeszlym roku jedno(z jakiejs gazety)i chcielismy zrobic z niego tarcze na lotki ale nie wyszlo.Jeszcze pewnie gdzies je mam.Asos wiesz zawsze jak mnie rozweselic:P

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Kaczorek
Dołączył: 25 Mar 2008
Posty: 11
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3

PostWysłany: Czw 19:52, 04 Gru 2008    Temat postu:

Happy

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum MEDYCYNA WETERYNARYJNA W OLSZTYNIE Strona Główna -> II rok Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
deoxGreen v1.2 // Theme created by Sopel stylerbb.net & programosy.pl

Regulamin